03/02/2017 ΕΜΕΔΙΠ: 4ο Πανελλήνιο συμπόσιο με διεθνή συμμετοχή | Φ. Ματθαιολαμπάκη | Παρουσίαση Περιστατικών

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή ότι σχετίζομαι με παραΐατρικό επάγγελμα 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

168,893 total
6 live
1,002 video
88,469 photo
Views:

16.00 - 17.15 Κλινικό Φροντιστήριο με ενεργό συμμετοχή
Διάγνωση της περιφερικής αγγειοπάθειας
Συντονιστές: Κ. Καλλιγιάννη, Π. Πετρόπουλος
Κλινική εκτίμηση: Ι. Τσαβδαρίδης
Μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη, TcP02, δακτυλικές πιέσεις:
Ι. Ελευθεριάδου
Ενδείξεις και αξιολόγηση των Duplex και Triplex των αρτηριών:
Σ. Σπανοπούλου
Παρουσίαση Περιστατικών: Ι. Ντάφος, Μ. Γκέκα, Φ. Ματθαιολαμπάκη
Σχολιάστρια: Ν. Κατσίκη

Παρακολουθήστε το 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο με Διεθνή Συμμετοχή, της Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού.

2 - 5 Φεβρουαρίου 2017
Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο THE MET

 

Στο Συμπόσιο θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν την ορθολογική αντιμετώπιση των παθήσεων του Διαβητικού Ποδιού, καθώς και την πολύπλευρη διαχείριση του αρρώστου με ανάλογα προβλήματα. Επιπλέον,θα εξεταστούν οι δυνατότητες καλύτερης ρύθμισης της γλυκόζης, τηςυπέρτασης και των λιπιδίων, καθώς έχει αποδειχθεί ότι ο συνολικός έλεγχος των παραγόντων κινδύνου συμβάλλει ουσιαστικά στην αποφυγή των ακρωτηριασμών.
Η πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση των παθήσεων του διαβητικού ποδιού αποτελούν θέμα ομάδος, στην οποία συμμετέχουν πολλές ιατρικές ειδικότητες (Παθολογία, Χειρουργική, Ακτινοδιαγνωστική κλπ). Η θεματολογία αφορά, επιπλέον, την αποκατάσταση των ακρωτηριασθέντων ασθενών και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των ακρωτηριασμών.
Η παρουσίαση των θεμάτων θα γίνει υπό τη μορφή σύντομων διαλέξεων, συζητήσεων σε αμφιλεγόμενα θέματα, συζητήσεων για ενδιαφέροντα περιστατικά, στρογγυλών τραπεζών και, κυρίως, Κλινικών Φροντιστηρίων, με ενεργή συμμετοχή των συνέδρων. Θα υπάρχουν διαλέξεις διακεκριμένων ομιλητών από το εξωτερικό, πρωτοπόρων στην αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών (λοιμώξεων, αγγειοχειρουργικών παρεμβάσεων, νευροπαθητικής άρθρωσης Charcot), καθώς και στην οργάνωση ανάλογων Μονάδων διαβητικού ποδιού.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

 

 
Sort by Date | Views